Έδρα

20/06/2013

Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Γλάδστωνος αρ. 12. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έδρα του Συνδέσμου μπορεί να μεταφέρεται σε άλλο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης και να ιδρύονται γραφεία του Συνδέσμου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.