Έδρα

20/06/2013
Έδρα του Συνδέσμου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Γλάδστωνος αρ. 12. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έδρα του Συνδέσμου μπορεί να μεταφέρεται σε άλλο ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Θεσσαλονίκης και να ιδρύονται γραφεία του Συνδέσμου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

Ανακοινώσεις

ΕΦΕΠΑΕ 04/09/2019
Kαλοκαίρι 01/08/2019

Χορηγοί