Ερχονται νέοι κύκλοι χρηματοδότησης ΜμΕ με 442 εκατ. ευρώ

13/01/2024

Νέους κύκλους χρηματοδότησης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για το Πρόγραμμα ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές», στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ταμείου Ανάκαμψης, ανακοίνωσε η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) η ΚτΠ σχεδιάζει την προκήρυξη των νέων κύκλων χρηματοδότησης και σύντομα αναμένεται να ανακοινωθεί η ημερομηνία έναρξης υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού ΜμΕ αποτελεί δράση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Οι επενδύσεις στοχεύουν στις τεχνολογίες και υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές πληρωμές, στις ηλεκτρονικές πωλήσεις και στις εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης, στα εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης, στα συστήματα τηλεργασίας, στην επιχειρηματική αναλυτική, στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στις υπηρεσίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής, στην τεχνητή νοημοσύνη, στο διαδίκτυο των πραγμάτων, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση, στα συστήματα κυβερνοασφάλειας, στις υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, στα υποδείγματα και στο λογισμικό βιομηχανικών πλατφορμών δεδομένων, στην αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης - NextGenerationEU. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ύψος των 442.440.000 ευρώ.

Η Δράση κατανέμεται σε τρία επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»
Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»
Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»
Ποιο είναι το Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» και ποιος ο σκοπός του;
Σκοπός του Προγράμματος ΙΙΙ «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που υποστηρίζουν τις διαδικασίες τιμολόγησης, έκδοσης διακίνησης φορολογικών παραστατικών και διενέργειας ηλεκτρονικών πληρωμών. Το Πρόγραμμα III απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια και αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των ΜΜΕ, την αύξηση της ασφάλειας των συναλλαγών, καθώς και στην ενίσχυση της φορολογικής τους συμμόρφωσης.

Διαβάστε αναλυτικά ΕΔΩ