Επωνυμία

20/06/2013

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σύνδεσμος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και διακριτικό τίτλο «Σ.Ε.Θ. ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ». Στα αγγλικά, η επωνυμία του Συνδέσμου θα είναι «GREEK INTERNATIONAL BUSSINESS ASSOCIATION OF  THESSALONIKI NEW HORIZONS»