Στον ΟΒΙ η αρμοδιότητα των Εμπορικών Σημάτων

19/05/2022

Mε την ΚΥΑ 48793/2022 (ΦΕΚ 2416/16.05.2022), μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα των Εμπορικών Σημάτων στον ΟΒΙ.

Επίσης, με ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων υπενθυμίζει ότι από την ημερομηνία δημοσίευσης της ΚΥΑ η πληρωμή των πάσης φύσεως τελών για τα Εμπορικά Σήματα γίνεται αποκλειστικά με γραμμάτιο είσπραξης του ΟΒΙ (βλ. τρόπους πληρωμής http://www.obi.gr/el/taxes/payment/).

Η κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων πραγματοποιείται κανονικά στο κτίριο του ΟΒΙ (Βαρβάκη 21 και Μομφεράτου, Αθήνα) με την έκδοση γραμματίου είσπραξης ΟΒΙ.