Νέα ιστοσελίδα για τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Καινοτομίας

16/01/2022

Σε ανανέωση της ιστοσελίδας της προχώρησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Έτσι στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gsri.gov.gr τα μέλη της επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας, οι εκπρόσωποι των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε οτιδήποτε τους αφορά ως προς τις δραστηριότητες ΓΓΕΚ, των Εποπτευόμενων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων, του ΕΛΙΔΕΚ, της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ και πληροφορίες για τα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα και τους Διεθνείς Οργανισμούς με τους οποίους συνεργάζεται η ΓΓΕΚ.

Η δημιουργία της νέας ιστοσελίδας έχει ως στόχο τη διάχυση της πληροφορίας με αμεσότητα, λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας εποχής και να είναι πιο επιδραστικό το έργο της Υπηρεσίας.

Η προηγούμενη έκδοση της ιστοσελίδας θα παραμείνει ενεργή και θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να την επισκέπτονται μέσω της αρχικής σελίδας της νέας έκδοσης.

Τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας της ΓΓΕΚ επιμελήθηκε η Ομάδα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών του Γραφείου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, καθώς και το Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας/ΓΓΕΚ.