Δήμος Θεσσαλονίκης: Παράταση προθεσμίας για απαλλαγή τελών

03/12/2020

Παρατάθηκε η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων απαλλαγής τελών από επαγγελματίες και επιχειρήσεις που ανέστειλαν την λειτουργία της δραστηριότητας τους κατά την πρώτη φάση της υγειονομικής κρίσης «στο πλαίσιο προσπάθειας της Διοίκησης του Δήμου Θεσσαλονίκης να διευκολύνει στο μέγιστο τους πληττόμενους συμπολίτες μας».

Αυτό τονίζει ο αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Μεταναστευτικής Πολιτικής Γεώργιος Αβαρλής στην επιστολή του προς τον Σύνδεσμο Επιχειρηματιών Θεσσαλονίκης «Νέοι Ορίζοντες».

Όπως αναφέρει ο κ. Αβαρλής, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες της που διατηρούν επαγγελματικές εγκαταστάσεις εντός των ορίων του Δήμου μας μπορούν να ενημερωθούν για την υποβολή της σχετικής αίτησης στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (thessaloniki.gr) μέσω της παραπομπής «Απαλλαγές Δημοτικών Τελών Επιχειρήσεων».

Εκεί βρίσκεται αναρτημένη η σχετική αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, την οποία οφείλουν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και εν συνεχεία -αφού την εκτυπώσουν και την υπογράψουν- να αποστείλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο email: apallagescovid@thessaloniki.gr

Επιπρόσθετα ο αντιδήμαρχος γνωστοποιεί ότι με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 30η Νοεμβρίου 2020 το μέτρο των απαλλαγών από τα δημοτικά τέλη επεκτείνεται και για τις επιχειρήσεις που έχουν διακόψει ή έχουν περιορίσει τη λειτουργία τους και κατά τη δεύτερη φάση της υγειονομικής κρίσης, την οποία διανύουμε αυτήν την περίοδο.

Για τις πληττόμενες επιχειρήσεις της δεύτερης φάσης αποφασίστηκε απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθώς και απαλλαγή από τα τέλη χρήσης κοινόχρηστου χώρου για όσο διάστημα μείνουν σε ισχύ τα περιοριστικά μέτρα.

Σε επόμενη φάση θα ανακοινωθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης η προθεσμία μέσα στην οποία θα γίνουν δεκτές οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας.